Program dydaktyczny

Program wychowania przedszkolnego dla 3, 4, 5, 6-latków

Programy opracowane są w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008.

 

,,Razem w Przedszkolu”
Autorki: Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, Wyd. WSiP

 

,,Kolekcja przedszkolaka”- program nauczania dzieci 3, 4, 5-letnich
Autorzy: Anna Pawłowska-Niedbała, Aleksandra Skirgiełło, Anna Sosnowska, Miłosława Koszałka,
Wyd. Nowa Era

 

,,Odkrywam siebie”- program nauczania dzieci 3,4-letnich
Autorka: Wiesława Żaba-Żabińska, Wyd. Mac

 

,,Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż” Roczne przygotowanie przedszkolne
Autorka: Wiesława Żaba-Żabińska, Wyd. Mac

 

Program nauczania języka angielskiego ,,Memo The Dragon” oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Program nauczania języka angielskiego ,,English with little Ant” oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r., załącznik nr 1) oraz na założeniach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.