o

Wszechstronność

Priorytetem Przedszkoli i Żłobków WINNERS jest zdobywanie umiejętności językowych oraz wszechstronne przygotowanie do życia w społeczeństwie – nie tylko tym ojczystym, ale także w związku z integracją europejską.

Dowiedz się więcej

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest: „(…) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności
językowej i kulturowej”

o

Pozytywne wzorce

To właśnie w przedszkolu maluchy uczą się wspólnie koegzystować z innymi maluchami. Wzorce postępowania, których nauczą się w tym okresie będą dopasowywać do napotykających ich w życiu sytuacji.

Dowiedz się więcej

Słowo „ inspiracja „ ma w sobie coś boskiego. Zakładamy , że potrzebne jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie , które da nam natchnienie , podczas gdy w rzeczywistości inspiracja rodzi się w najzwyklejszych okolicznościach. Nawet najmniejsze wydarzenie zostawia w nas jakiś ślad, w dwojaki sposób oddziałując na dzieci, które są tak bardzo podatne na wpływy.

 

Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jako rodzice inspirujemy i kształtujemy postawy naszych dzieci w każdej chwili i każdego dnia. Jedną z najważniejszych wskazówek, jak być dobrym rodzicem, jest być dobrym człowiekiem. Wzorce postaw, pełnią rolę przewodników w działaniu – są przykładami tego , jak należy się zachować i traktować innych. Dzieci więcej uczą się dzięki obserwacji dobrego przykładu, niż gdy mówi im się, jakie mają być. Przez obserwację i współzawodnictwo z Tobą, przyswajają sobie wiele wzorców: zachowań , sposobów mówienia, rozwiązywania problemów i porozumiewania się , przekonań, wartości i postaw moralnych.

 

Wydawać się może, że bardzo łatwo jest być właściwym wzorem dla dziecka, ale w rzeczywistości wymaga to wielu przemyśleń i starań. Aby się to udało, rodzice muszą być konsekwentni. Dorosły może kształtować pożądane zachowania dziecka na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest raczej stylem życia niż techniką. Pociąga za sobą ocenę waszego systemu wartości, a następnie zbadanie zachowania, aby sprawdzić jak dalece się nim kieruje. Jeżeli na przykład staracie się być zawsze punktualni, uczycie dziecko dotrzymywania honorowych zobowiązań. Aby łatwiej umiało wyrazić wdzięczność, wpajacie mu potrzebę doceniania innych. Drugim sposobem kształtowania zachowań jest określenie, jakie wartości chcemy wpoić dziecku, a potem planowe ich i demonstrowanie.

 

Jeśli na przykład dziecko ma kłopoty z zawieraniem przyjaźni, zabierzcie je ze sobą, kiedy sami przedstawiacie się nowym sąsiadom. Nie mówiąc ani słowa, uczycie inicjowania rozmowy i poznawania nowych ludzi.

o

Aktywność ruchowa

Kładziemy szczególny nacisk na sportową formę edukacji. Naszym celem jest zaszczepienie u młodych adeptów sportu zamiłowania do ruchu i rekreacji fizycznej.

Dowiedz się więcej

Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Występujący u dzieci “głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.

Prywatne przedszkola językowe i żłobki WINNERS – miejsce dla Twojego dziecka

o

Innowacyjne metody

Nauka języka angielskiego Metodą Helen Doron: dzieci poprzez zabawę poznają znaczenia angielskich wyrazów. Ucząc się w niewielkich grupach są zachęcane do tego, by wypowiadać swoje pierwsze angielskie słowa.

Wykwalifikowana kadra

Kadrę w Przedszkolach i Żłobkach WINNERS tworzą nauczycie którzy są wykwalifikowani, doświadczeni, odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę. Ukończyli 5-letnie studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz lingwistykę stosowaną. Przez cały czas odbywają szkolenia i dokształcają się w danym kierunku.

25

licencjonowanych nauczycieli i terapeutów

3

oddziały

125

dzieci w naszych placówkach

1

misja

eskoneczna

Ewa Skoneczna

Z-ca dyrektora w WinnERS I, nauczyciel przedszkolny
jfryczka

Justyna Fryczka

Nauczyciel przedszkolny w WinnERS I
estrzelecka

Ewelina Strzelecka

Nauczyciel przedszkolny w WinnERS I
sokolewicz

Małgorzata Sokolewicz

Z-ca dyrektora Przedszkola i Żłobka w WinnERS II

Sprawdź nasz cennik

Chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń lub umów się z nami na spotkanie!
500PLN
 • Odstępne

 • Jednorazowa, bezzwrotna wpłata dokonywana przy zapisie do Przedszkola i Żłobka
15%
 • Rabatu

 • Zniżka na drugie dziecko uczęszczające do Przedszkola
16PLN / stawka dzienna
 • Wyżywienie

 • Śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek
1350PLN / miesiąc
 • Czesne Żłobek

 • W czesnym uwzględnione są zajęcia dodatkowe dla maluszków.
890PLN * / miesiąc
 • Czesne Przedszkole

 • w czesnym uwzględnione są zajęcia dodatkowe dla
  przedszkolaków
( w zależności od lokalizacji i zajęć dodatkowych )

Znajdź naszą placówkę WInnERS