Projekt “Mali zwycięzcy w Andrespolu”

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe Winners s.c. Katarzyna Cieślak, Katarzyna Rosińska realizuje projekt pt.:
Mali zwycięzcy w Andrespolu.

 

Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie:
1. Zakup pomocy dydaktycznych oraz prace adaptacyjne w trzech salach w Niepublicznym Językowo-Sportowym Przedszkolu Integracyjnym WInnERS w Andrespolu
2. Realizacja zajęć dodatkowych w Niepublicznym Językowo-Sportowym Przedszkolu Integracyjnym WInnERS w Andrespolu;
3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Niepublicznym Językowo-Sportowym Przedszkolu Integracyjnym WInnERS w Andrespolu.

 

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele – Niepublicznego Językowo – Sportowego Przedszkola Integracyjnego Winners w Andrespolu. Wsparcie zostanie udzielone dla 45 dzieci oraz 5 nauczycieli.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 45 dzieci, a także podniesienie kompetencji zawodowych przez 5 nauczycieli oraz organizacja zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe, a także rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci, w terminie do dnia 14.02.2026r.

 

Efekty i rezultaty projektu:
– 5 nauczycieli uzyska kompetencje zawodowe,
– 45 dzieci zostanie objętych zajęciami dodatkowymi.

 

Wartość projektu: 822 827,73 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 699 403,57 PLN

 

#FunduszeEuropejskie