Oferta

Nasze Przedszkola i Żłobki Winners pracują cały rok przedszkolny również w ferie i wakacje!

W cenie czesnego Przedszkole WINNERS zapewnia:

 • Język angielski- codziennie
 • Krav Mage
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia taneczne/choreografia
 • Zajęcia plastyczne i sensoplastyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia muzyczne
 • Bajkoterapię
 • Dogoterapię
 • Zumbę
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne
 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne

Zajęcia dodatkowe (płatne):

 • Indywidualna nauka języka włoskiego
 • Indywidualna nauka języka angielskiego
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia SI
 • Terapia ręki

W pracy naszego przedszkola wykorzystujemy następujące metody pracy:

 • Elementy Metody Marii Montessori: głównymi zadaniami metody są:
 • Nauka języka angielskiego Metodą Helen Doron: dzieci poprzez zabawę poznają znaczenia angielskich wyrazów. Ucząc się w niewielkich grupach są zachęcane do tego, by wypowiadać swoje pierwsze angielskie słowa.
 • Elementy dramy, pedagogiki zabawy
 1. uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,
 2. samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu
 3. reguły społeczne – rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
 4. koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań,
 5. lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,
 6. porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu,
 7. społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj,
 8. obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,
 9. indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
 • Metoda Nauki Czytania Ireny Majchrzak: Ma ona na celu obniżenie wieku,w którym dzieci spotykają się z pismem, nacisk na wizualny aspekt nauki czytania, dostarczenie dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w  dostrzeganiu drobnych różnic między literami.
 • Elementy Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz: założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone: metoda stymulująca rozwój dziecka poprzez doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego i naturalną potrzebą dziecka, wpływającą w sposób znaczący na jego rozwój psychomotoryczny. W metodzie, wykorzystuje się tę naturalną potrzebę oraz potrzebę i znaczenie fizycznego i emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, wykorzystuje się dotyk i ruch jako naturalne środki komunikacji międzyludzkiej.
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe: formy ćwiczeń, które kształtują organizm dziecka, oraz pozwalają na jak najlepsze rozwijanie ciała. Podczas ćwiczeń można nauczyć dziecko podstawowych ruchów i nawyków oraz kształtować cechy motoryczne. Ćwiczenia mogą występować w postaci gier, zabaw oraz formach ścisłych. Są często wykorzystywane przez sportowców w swoich cyklach przygotowawczych.
 • Muzykoterapia: dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
 • Bajkoterapia: metoda terapii wykorzystywanej do pracy z dziećmi. Jej celem lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu.  Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.
 • Przedszkole WInnERS zapewnia konsultacje z psychologiem i logopedą.

Weekendowy Klubik WINNERS

Weekend to głównie czas dla rodziny ale również na załatwienie wszelkich spraw na które nie mamy czasu w tygodniowym pędzie. Nie każdy z nas może liczyć na pomoc dziadków czy niani. Dlatego postanowiliśmy sprostać oczekiwaniom rodziców!

 

Mam wielką przyjemność przedstawić magiczne miejsce, które stworzyliśmy z myślą o Waszych pociechach – WEEKENDOWY KLUBIK WENNERS

 

U Nas możesz zostawić swoje dziecko w sobotę na cały dzień, ale również na pół dnia lub na dowolny czas – To Ty decydujesz 🙂

 

Nasz Klubik to: “stacjonarna” niania. Miejsce to umożliwia integrację z rówieśnikami, rozwój społeczny dziecka oraz tworzy idealne warunki dla rozkwitu emocjonalnego i fizycznego Naszych pociech. U Nas bez obaw będą mogli Państwo pozostawić swoje dziecko pod opieką wykwalifikowanego, doświadczonego i kreatywnego personelu.

Na Państwa pociechy czekają takie atrakcje jak:

 

 • sensoplastyka,
 • zajęcia kulinarne
 • język angielski
 • zajęcia, rytmiczno-muzyczne,
 • zajęcia taneczne
 • zabawa na naszym WINNERSOWYM placu zabaw

 

Informacje i zapisy pod nr tel 537754018 !