Oferta zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego:
– Zajęcia języka angielskiego (codziennie)
– Zajęcia języka włoskiego (raz w tygodniu)
– Zajęcia ogólnorozwojowe Krav Maga
– Zajęcia ogólnorozwojowe Przedszkoliada – ,,Kangurek”
– Zajęcia taneczne i choreograficzne z trenerem
– Zajęcia plastyczne ,,wieloformatowe”
– Sensoplastyka (zajęcia zmysłowe)
– Kodowanie na dywanie (planowanie, schemat, odtwarzanie)
– Logorytmika
– Robotyka (planowanie, konstrukcja, praca z robotami)
– TUS (trening umiejętności społecznych w grupach integracyjnych)
– Teatrzyki
– Audycje muzyczne
– Dogoterapia
– Felinoterapia

Oferta zajęć dodatkowych płatnych:
– Terapia Integracji Sensorycznej (60 min) – 100zł
– Diagnoza SI (3 spotkania – 2 obserwacje dziecka, 1 wywiad) – 350zł
– Terapia ręki – (45 min) – 80 zł
– Logopedia – (30 min) – 40 zł
– Nauka języka angielskiego z robotem EMYS – (grupa 16 osobowa) 80zł na miesiąc.